L'Associació de Protecció Civil de Caldes de Montbui és un servei públic que té com a missió evitar, reduir o corregir els danys que puguin causar-se a persones i béns en situacions de greu risc, catàstrofe o calamitat pública, produïts per l’acció d’elements naturals, mitjans tècnics o conductes humanes. Mitjançant la participació, els ciutadans poden incorporar-se a les activitats de Protecció Civil, de forma voluntària.

L’Associació, està capacitada per prestar un bon servei en aquells actes o activitats que s’organitzen a la nostra vila i que per la seva importància o massificació, són susceptibles de certs riscos. També està preparada per intervenir en situacions de risc (accidents de muntanya, recerques, prevenció i extinció d’incendis forestals…), donant suport als grups d’intervenció per reduir els danys que es puguin ocasionar a les persones i als béns i aconseguir el retorn a la normalitat.