Inici » Qui som?

La nostre història…

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Caldes de Montbui (AVPC), constituïda formalment l’any 2002 com a resultat de la transformació en Associació de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil, és una entitat independent i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que ha estat creada de conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions de la Generalitat de Catalunya i està fonamentada en la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i en el Decret 27/2001, de 23 de gener, de reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.

Les nostres tasques…

Per a la definició de les tasques específiques i la relació amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui l’AVPC signà, el 8 de maig de 2003, un Conveni de Col·laboració on consta que aquesta associació mantindrà informat a l’Ajuntament de Caldes de Montbui del desenvolupament i activitats de la seva entitat a la ciutat. Aquestes es concreten en:

a) Serveis preventius d’informació i recolzament als altres cossos de socors i seguretat en els actes de massiva concurrència de ciutadans o de perillositat especial, d’acord amb un calendari anual d’activitats.

b) Col·laboració en situacions d’emergència o pre-emergència mitjançant la realització de retens de guàrdia, recolzament logístic, etc.,.c) Participació en tasques de planificació de possibles emergències, redacció i actualització de Plans d?actuació i realització de simulacres dels Plans existents.

d) Col·laboració en tasques de divulgació i informació a la població en matèries de Protecció Civil.

e) Qualsevol altre servei que en matèria de prevenció es pugui sol·licitar, no inclòs en el calendari anual d’activitats i que s’acordi expressament.

A més de la col·laboració establerta amb l’Ajuntament, l’AVPC de Caldes de Montbui, per acord de la Junta Directiva de l’Agrupació de Defensa Forestal l’Alzina, és membre de l’ADF i té cedits dos vehicles per a la vigilància i prevenció d’incendis forestals, tal i com s’estableix en el conveni signat entre l’ADF l’Alzina, l’Ajuntament i l’AVPC el desembre de 2004.